“GÜNCEL ARABALAR”, “SİTE”sinden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı “GÜNCEL ARABALAR ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve “SİTE”de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, “GÜNCEL ARABALAR”, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya “SİTE” üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) “GÜNCEL ARABALAR”e vermeleri gerekmektedir. “GÜNCEL ARABALAR”, “SİTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri “GÜNCEL ARABALAR” veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.

“GÜNCEL ARABALAR” tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya “GÜNCEL ARABALAR” “SİTE”si üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; “GÜNCEL ARABALAR” ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “SİTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

“GÜNCEL ARABALAR” “SİTE”si dâhilinde başka sitelere link verebilir. “GÜNCEL ARABALAR”, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. “GÜNCEL ARABALAR”, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini “GÜNCEL ARABALAR”ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda “GÜNCEL ARABALAR”, işbu “GİZLİLİK POLİTİKASI” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

“GÜNCEL ARABALAR”, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

“GÜNCEL ARABALAR”, kullanıcılar ve kullanıcıların “SİTE”yi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet\’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, “SİTE”yi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin “SİTE”yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google ADS reklamlarının “GÜNCEL ARABALAR”e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

“GÜNCEL ARABALAR”, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.

“GÜNCEL ARABALAR”, tarafından “SİTE” dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, “GÜNCEL ARABALAR” ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. “GÜNCEL ARABALAR”, işbu “GİZLİLİK POLİTİKASI” hükümlerini dilediği zaman “SİTE”de yayınlamak suretiyle değiştirebilir. “GÜNCEL ARABALAR”in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası Hükümleri “SİTE”de yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

 

haraketli araba